Política de privacitat2024

Avis Legal i Política de Privacitat

D'acord amb allò establert al Reglament General de Protecció de Dades, li informem que tractarem les seves dades personals amb la finalitat de:

 • - Prestar-li el servei o producte contractat.
 • - Informar-li sobre els productes o serveis publicats a la nostra web.
 • - Fer-li de plataforma per a poder vendre els seus productes, sempre sota la seva pròpia responsabilitat.
 • - Publicar la llista de inscrits, la llista de guanyadors i els premiats de cada activitat organitzada per CICAGOLF.
 • - Publicar fotografies dels events i tornejos organitzats per CICAGOLF.
 • - Informar-lo del repartiment de tasques per a cada activitat.

Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació mercantil, no se soŀiciti la seva supressió per l'interessat, o durant 1 any a partir de l'última confirmació d'interès, o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals. L'empresa NO prendrà decisions automatitzades. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal i les tractarem sobre la base de el seu consentiment, la execució d'un contracte, o el nostre interès legítim.

Així mateix, li informem de la possibilitat d'exercir els següents drets sobre les seves dades personals: dret d'accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat, enviant un email a: info@cicagolf.com

A més, l'interessat pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l'entitat:

 • - Nom empresa: CICAGOLF
 • - Raó social: CICAGOLF SCP
 • - NIF: J17661752
 • - Adreça: C/ Francesc Artau, 2 baixos - 17005 - GIRONA - GIRONA
 • - Telèfon: 605540956 Email: info@cicagolf.com
 • - Inscrita en el Registre de la Generalitat de Catalunya n 403611/2001 a data 28/02/2001

FINALITAT DEL LLOC WEB

La finalitat del present lloc web és la de Prestar-li el servei o producte contractat. Informar-li sobre els productes o serveis publicats a la nostra web. Fer-li de plataforma per a poder vendre els seus productes, sempre sota la seva pròpia responsabilitat. Publicar la llista de inscrits, la llista de guanyadors i els premiats de cada activitat organitzada per CICAGOLF. Publicar fotografies dels events i tornejos organitzats per CICAGOLF. Informar-lo del repartiment de tasques per a cada activitat.

El present avís legal (d'ara endavant, "Avís Legal") regula l'ús del lloc web: www.cicagolf.com

LEGISLACIó

Amb caràcter general les relacions entre l'entitat i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

úS I ACCéS D'USUARIS

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb CICAGOLF SCP (CICAGOLF) o qualsevol de les seves delegacions.

PROPIETAT INTEĿECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat inteŀectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de CICAGOLF SCP (CICAGOLF) i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni citant les fonts, excepte amb el consentiment per escrit de CICAGOLF SCP (CICAGOLF)

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAçOS (LINKS)

CICAGOLF SCP (CICAGOLF) es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a certs usuaris.

CICAGOLF SCP (CICAGOLF) no assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de CICAGOLF SCP (CICAGOLF) . La presència de "links" o enllaços a les pàgines web de CICAGOLF SCP (CICAGOLF) té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

POLíTICA DE COOKIES

CICAGOLF SCP (CICAGOLF), a través del present document, recull la seva Política de recollida i tractament de cookies, en compliment del que es disposa en l'article 22.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE).

Les cookies s'emmagatzemen en l'equip terminal de l'usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació en visitar la pàgina web http://agenciallagostera.cat/, amb la finalitat de millorar la usabilitat de les mateixes, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per poder adaptar-se als mateixos, així com obtenir informació amb finalitats estadístiques. En el cas d'aquells usuaris que ja siguin clients de l'entitat, la informació recaptada amb les cookies servirà també per a la seva identificació en accedir a les diferents eines que l'entitat posa a la seva disposició per a la gestió dels serveis.

La present Política de Cookies serà aplicable a aquells usuaris que voluntàriament visiten les pàgines web de l'entitat, emplenin formularis de recollida de dades, accedeixen a les eines que l'entitat posa a la disposició dels seus clients per gestionar els seus serveis, o utilitzen qualsevol altre servei present en el lloc web que impliqui la comunicació de dades a l'entitat, o l'accés a dades per l'entitat, per a la prestació dels seus serveis.

CICAGOLF SCP (CICAGOLF) informa als usuaris de les seves pàgines web, de l'existència de cookies i posa a la seva disposició la present Política amb la finalitat d'informar-los sobre l'ús i de l'objecte de les mateixes. El fet de continuar la navegació a través de les seves pàgines, suposa el coneixement i l'acceptació de la present Política per part dels usuaris.

CICAGOLF SCP (CICAGOLF) utilitza els següents tipus de cookies:

Classificades per la seva titularitat:

 • - Cookies pròpies: enviades i gestionades directament per l'entitat.
 • - Cookies de tercers: enviades i gestionades per un tercer aliè a l'entitat, de forma anònima, amb la finalitat de realitzar estudis estadístics de navegació per les pàgines web de l'entitat.

Classificades per la seva finalitat:

 • - Cookies tècniques i/o de personalització: faciliten la navegació, en identificar la sessió, permetre l'accés a eines d'accés restringit, a més de configurar a mesura les opcions disponibles. Possibiliten la prestació del servei soŀicitat prèviament per l'usuari.
 • - Cookies d'anàlisi i/o publicitat: permeten conèixer el nombre de visites rebudes en les diferents seccions de les pàgines web, els hàbits i tendències dels seus usuaris i en conseqüència, poder millorar la navegació i el servei ofert per l'entitat (fonamentalment, Google Analytics), així com gestionar els espais publicitaris inclosos a la pàgina web visitada per l'usuari. Recopila dades de forma anònima amb la finalitat d'obtenir perfils de navegació dels usuaris.

Classificades per la seva durada:

 • - Cookies de sessió: recapten i emmagatzemen les dades mentre l'usuari accedeix a la pàgina web.
 • - Cookies persistents: recapten i emmagatzemen les dades en el terminal de l'usuari durant un període de temps variable en funció de quin sigui la finalitat per la qual han estat utilitzades.

El temps de conservació de les cookies dependrà del tipus que es tracti i sempre serà el mínim indispensable per complir la seva finalitat.

En qualsevol cas, els usuaris poden configurar el seu navegador, de manera que es deshabiliti o bloquegi la recepció de totes o algunes de les cookies. El fet de no desitjar rebre aquestes cookies, no constitueix un impediment per poder accedir a la informació dels llocs web de l'entitat encara que l'ús d'alguns serveis podrà ser limitat. Si una vegada atorgat el consentiment per a la recepció de cookies, es desitgés retirar aquest, s'hauran d'eliminar aquelles emmagatzemades en l'equip de l'usuari, a través de les opcions dels diferents navegadors.

La forma de configurar els diferents navegadors per exercitar les accions assenyalades en els paràgrafs anteriors, es pot consultar en:

Patrocinadors