Parelles - Reglament2024

Descarregar en format PDF

Sistema de competició en el CiCaGolf Parelles:

Sistema de competició en el CiCaGolf Parelles:

El circuit consta de dotze proves que es disputaran en dos modalitats diferents (Fourball i Scramble). Totes les proves seran amb el sistema de puntuació Stableford. Els equips seran de dos jugadors més un reserva (opcional). Cap jugador pot formar part de més d’un equip.

Per a la classificació general (tant Handicap com Scratx) comptaran els quatre millors resultats de cada modalitat (8 en total). Per a la classificació de cada modalitat comptaran els sis resultats de la modalitat corresponent. Hi haurà una classificació general Fidelitat on comptaran els dotze resultats. També hi haurà una classificació de parelles Familiars (pares i fills, germans, matrimonis ...). Per a aquesta classificació comptaran els mateixos resultats que en la classificació general Handicap (si en una prova jugués un suplent i aquest no fos de la família, el seu resultat no comptaria per aquesta classificació).

Ocultar

Inscripcions:

Inscripcions

Els preus de la inscripció són de 70€ divendres i de 75€ caps de setmana i festius.En el camp de Camiral Golf i al Golf Fontanals, el preu serà de 90€. Hi haurà un descompte de 5€ a les inscripcions pagades com a màxim 48 hores abans de la prova, excepte en el camp de Camiral Golf i Golf Fontanals (consultar amb l’organització per la forma de fer aquest pagament).

Ocultar

Final CiCaGolf:

Final CiCaGolf:

El dissabte 23 de novembre de 2024 es disputarà la Final CiCaGolf. La prova es disputarà en les modalitats Individual Stableford Handicap i també Parelles Fourball Stableford Handicap. Els guanyadors Handicap (tant Individual com de Parelles) obtindran una estada de quatre dies a El Saler (Valencia). La participació a aquesta prova estarà limitada als jugadors classificats. Estaran classificats tots els jugadors que han disputat un mínim de 8 proves entre els circuits CiCaGolf i CiCaEstiu.

Els jugadors classificats per a la Final CiCaGolf podran jugar-la en Individual o en Parelles, independentment de la modalitat jugada durant el circuit. Es permetrà que juguin parelles amb un sol jugador classificat per a la Final. En cas de guanyar una d'aquestes parelles, el premi del jugador no classificat passarà a la següent parella classificada (mitja estada per a cadascú). Si aquesta parella també fos una d'aquestes, l'estada serà pel jugador classificat.

Ocultar

Normes generals en tots els torneigs CiCaGolf:

Normes generals en tots els torneigs CiCaGolf:

Els jugadors inscrits a les proves organitzades per CiCaGolf, autoritzen la publicació de fotos a la web del circuit o altres mitjans que CiCaGolf consideri adequats, sempre amb fins purament comercials i/o de difusió.

Com a regla local a totes les proves del CiCaGolf Individual, es permet utilitzar aparells de medició de distància. Es col•loca bola en el carrer en totes les proves del circuit. Les regles locals seran les permanents de la Federació Catalana de Golf.

Qualsevol aspecte no contemplat en aquest reglament, serà estudiat i resolt pel Comitè de Competició i comunicat adequadament pels mitjans habituals de CiCaGolf.

Ocultar

Premis a cada camp:

Premis a cada camp:

CiCaGolf ha ideat un atractiu sistema per tal que els jugadors puguin aconseguir obsequis en funció dels resultats aconseguits a cada forat, als premis especials, etc. Els jugadors poden acumular punts a totes les proves del circuit CiCaGolf (Individual i Parelles). La puntuació dependrà si juga en Individual o en Parelles.

Pel que fa als campionats de Parelles:

Els guanyadors handicap de cada camp obtindran 6 punts CiCa (per jugador).

 • Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 6 Punts CiCa (per jugador). A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà la parella amb la suma de handicap més alta. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
 • A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
  • 2 punts per Birdie aconseguit (per jugador).
  • 6 punts per Eagle aconseguit (per jugador).
  • 24 punts per Albatros aconseguit (per jugador).
  • 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
  • 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).
 • El primer jugador que faci un Hole in One durant la temporada 2024 guanyarà un Carro de golf elèctric CarryGolf.


Hi haurà una llista d'obsequis amb els Punts Cica necessaris per a guanyar-los. Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 23 de novembre, dia de la Final CiCaGolf 2024. No es poden acumular punts entre diferents jugadors.

Hi haurà tres premis especials d'un valor mínim de 500€ per als tres jugadors que aconsegueixin més punts CiCa a final de temporada. Aquests jugadors escolliranels premis per ordre de més a menys punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCa aconseguits durant el 2024. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.

Ocultar

Premis finals del circuit en el CiCaGolf Parelles:

Premis finals del circuit en el CiCaGolf Parelles:

 • 8 estades de quatre dies a El Saler (Valencia). Aquestes estades seran per a la parella guanyadora de la classificació general Scratx, la parella guanyadora de la classificació Handicap, i la parella guanyadora de la classificació Fidelitat. Les dues últimes estades seran per la parella guanyadora Handicap de la Final CiCaGolf (23 de novembre).
 • 6 espatlles Gran Reserva Batallé El único. Aquestes espatlles seran per a les parelles guanyadores de cada Modalitat i per la parella guanyadora en la classificació Família.

Ocultar

Guanyadors múltiples en el CiCaGolf Parelles:

Guanyadors múltiples en el CiCaGolf Parelles:

 • A efectes de guanyadors múltiples en diferents categories, l'ordre d'elecció serà la dels millors classificats de les classificacions: Scratx, Handicap, Fidelitat, Modalitat (primer Fourball i després Scramble) i Família.
 • Si un dels guanyadors de la Final CiCaGolf ja tenia el premi d'una espatlla com a guanyador d'una altra classificació, el premi de l'espatlla passarà al següent d'aquella classificació.

Ocultar

Desempats en el CiCaGolf Parelles:

Desempats en el CiCaGolf Parelles:

 • En cas d’empat final en la classificació d’una prova o classificació final, guanyarà la parella amb la suma de handicaps més baixa (més alta per a la classificació scratx). Per establir el handicap del jugador en una classificació final, s’agafarà el handicap de la primera prova disputada.
 • Ocultar

Patrocinadors